Contest details

الرابحين والجوائز :
الفائز الاول بياخذ حساب نادر 100 بالمية وينربط سوني
الفائز الثاني بياخد حساب نادر 80 بالمية وينربط سوني
الفائز الثالث بياخد حساب نادر 50 بالمية ويمكن ينربط سوني
والفائز الرابع بياخذ حساب عشوائي فوق ال 75 سكن ويمكن ينربط سوني
والفائز الخامس ياخذ حساب عشوائي فوق 50 سكن ويمكن ينربط سوني

Winner: 5

Category:

Entry Frequency: one-time

Facebook required: no

Twitter required: no

Giveaway