Contest details

Numerology là 1 môn công nghệ bí truyền cổ xưa về các Thống kê. Nó được gọi là thần số học của những Thống kê. Dù rằng nó cốt yếu gần với Chiêm tinh học hơn là ma thuật. Nói chung, thuật số học dựa trên nguyên tắc này: hầu hết những số phổ thông chữ số với thể được hiển thị trong các chiếc từ 1 đến 9. Đông đảo những dòng này đều với các đặc điểm huyền bí tác động tới cuộc sống của con người.

Numerology giống như 1 chiêm tinh học – Nó giúp chúng ta hiểu được đặc điểm của một người. Anh tài thiên tư của anh đó / cô ấy, Mặt mạnh và mặt yếu, v.v. Dùng thần số học, chúng ta sở hữu thể chọn đối tác kinh doanh hoặc cuộc sống.

những nguyên tắc căn bản của Numerology được đưa ra vào thế kỷ thứ 6 bởi nhà triết học Hy Lạp Pythagoras. Ông đã phối hợp những hệ thống toán học của người Druids, Ả Rập và người nào Cập mang khoa học về thực chất con người.

Anh từng đi du hý ở người nào Cập cổ đại và ở nhiều đất nước khác. Lúc trở lại, ông có mặt trên thị trường phường hội triết học ở miền Nam nước Ý, trong thị trấn hội này, được gọi là môn phái Pythagoras, mọi người nghiên cứu công nghệ – cốt yếu là Hình học và Thiên văn chương. Pythagoras và những học sinh của ông đã sở hữu phổ quát khám phá quan trọng. Các nghiên cứu của ông đã với tác động đến phổ quát doanh nghiệp tinh thần và bí hiểm của châu Âu, như Nhân chủng học, Hội Tam điểm, v.v.

Numerology được chú ý phổ quát hơn sau Kabbalah, nơi nó được gọi là Gematria. Các người theo thuyết Kabbalists đã mở mang định nghĩa về Pythagoras, sử dụng các Con số trong các ô vuông ma thuật cho phổ quát mục đích khác nhau.

hiện nay, số học tiên tiến chủ yếu tiêu dùng bảng chữ cái và mã của con người, dựa trên lý thuyết của Pitago. Ông và các học trò của mình đã giảm đầy đủ các số thành chữ số, từ một đến 9, thí dụ như điều này, bạn với thể dự đoán năm đến sẽ như thế nào đối có bạn và nó sẽ tác động đến bạn như thế nào. Theo tra cứu thần số học, thời gian liên tiếp đi giữa những Báo cáo từ 1 đến 9.

Mỗi người trong chúng ta đều có 1 số các con phố sinh và tôi sẽ nói về nó trong bài viết tiếp theo sẽ nhắc về bí quyết tính số tuyến đường sinh của bạn, ý nghĩa của những Con số, v.v. Cảm ơn vì đã đọc.

Winner: 1

Category:

Entry Frequency: one-time

Facebook required: no

Twitter required: no

Giveaway