Contest details

เมื่อถูกถามว่าแชมป์เปี้ยนชิพหมดหวังหรือไม่ ฟิวเรียส ทูเคิ่ล ตอบว่า: ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันอธิบายว่าเรามีผู้ป่วย ข่าวบอลต่างประเทศ coronavirus เจ็ดราย เรามีผู้เล่นห้าหรือหกคนที่ต้องพักนานกว่าหกสัปดาห์ เราควรแข่งขันกันอย่างไรในการลุ้นแชมป์ หรือจะมีวิธีใดที่จะเป็นไปได้? เมื่อถูกถามถึงตำแหน่งแชมป์ว่าหมดหวังหรือไม่ ฟิวเรียส ทูเคิ่ล ตอบว่า: ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันอธิบายว่า เรามีผู้ป่วย coronavirus เจ็ดราย เรามีผู้เล่นห้าหรือหกคนที่ต้องพักนานกว่าหกสัปดาห์ เราจะแข่งขันในรายการชิงแชมป์ได้อย่างไร หรือเป็นไปได้อย่างไร?

Winner: 1

Category:

Entry Frequency: one-time

Facebook required: no

Twitter required: no

Giveaway